.

Ti mondtátok:

"Szakmailag nagyon jó, minden benne van ami a Számviteli törvény és az ART szabályai szerint benne kell legyen. Nagyon sokat segít nekünk könyvelőknek, mert így megkönnyíti munkánkat ami sajnos egyre nehezebb. Nagyon köszönöm TE ÉS SEGÍTŐID FANTASZTIKUS EMBERI HOZZÁÁLLÁSÁT. Továbbiakban is igényt tartok minden fejlesztésetekre, és a HÍRLEVELEKET SZERETETTEL VÁROM ! MUNKÁTOKHOZ KÍVÁNOK ERŐT JÓ EGÉSZSÉGET! Szép napot, szép hétvégét kívánok.

Maradok tisztelettel: Szász Pálné."

Szabályzat komplex csomag

A kötelező számviteli szabályzatok elkészítésére kialakított kedvezményes segédlet csomag

A megrendelési űrlaphoz >>>

A figyelmedbe ajánljuk, hogy ez nem csak egyszerűen egy minta, amelyet számos esetben az internetről ingyen, vagy valamilyen előfizetés részeként letölthetsz! Itt megoldási javaslatokkal találkozhatsz, döntési variációkat gondolhatsz át és nem utolsó sorban személyesen is megkonzultálhatod velünk.

A Szabályzat komplex csomag (kedvezményes) ára: Árlista

Amennyiben csak pénzkezelési szabályzatra van szükséged, azt itt tudod elérni: Pénzkezelési szabályzat minta

Egy gyors, egyszerű, ugyanakkor szakszerű megoldást kínálunk a "Kedvezményes szabályzat komplex csomag" termékünkkel, amely a számviteli törvényben meghatározott dokumentumok mintáit tartalmazza.

Pénzkezelési szabályzat minta. Értékelési szabályzat minta. Leltározási szabályzat minta. Számviteli politika általános rész.

Így csomagban olcsóbban megszerezheted, mint külön-külön! Ha valamelyiket már megvásároltad a csomag tartalmából, annak árát levonhatod a fizetendő összegből.

cegiranytu.hu         - az üzleti megoldások         tárháza


A cegiranytu.hu számos szabadon lekérhető, illetve kedvező árú információs termék elérését teszi számodra elérhetővé.
E termékeket a törvényi változások, illetve a felhasználói észrevételek figyelembevételével és lehetőségeinkhez mérten, folyamatosan frissítjük.

Használd a központi megrendelő oldalunkat, ha rendelni szeretnél: Központi megrendelő >>>

Ugyancsak ott olvashatod felhasználási feltételeinket is.

Ha kérdezni szeretnél, akkor írj nekünk: jlenkei@gmail.com

További információ a termékről Miért használnád ezt a terméket? PayPal fizetési lehetőség is van!

További információk a termékről

A Szabályzat komplex csomag tartalma:

A számviteli politika keretében szabályozásra kerülnek azok az elszámolási kérdések, amelyeket a külön szabályzatok (pénzkezelési, leltározási és értékelési) nem kezelnek.

A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell - többek között - azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.

A számviteli politika célja

Alapfogalmak

A számviteli alapelvek

Az éves beszámoló

A közbenső mérleg

A mérleg tagolása

Az eredménykimutatás

A kiegészítő melléklet

Az üzleti jelentés

Egyszerűsített éves beszámoló

Összevont /konszolidált/ éves beszámoló

Nyilvánosságra hozatal és közzététel

Könyvvizsgálat

A vezetői döntések rendszerbe foglalása

A számviteli politika általános rész mellett a csomag tartalmazza a kötelezően elkészítendő szabályzatokat:

* az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát;

* az eszközök és a források értékelési szabályzatát;

* az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot (csak bizonyos nagyság felett kötelező!) - ezt nem tartalmazza a csomag!;

* a pénzkezelési szabályzatot.

A megrendelőlaphoz >>>

Miért használnád ezt a terméket?

Az egyik legdrágább kincsünk az idő! Nem mindegy, hogy „szerszámok” nélkül állunk neki egy számítást elvégezni, vagy igénybe veszünk előre jól átgondolt és kidolgozott segéd eszközöket, amelyek a törvény által előírt feltételek szerint elvégzik helyettünk a munka oroszlán részét.

A cegiranytu.hu által kifejlesztett segédlet beépített képletekkel és magyarázatokkal kínál megoldást a feladat elvégzéséhez.

A számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak kötelezően el kell készíteniük a számviteli politikájukat és ennek keretén belül a pénzkezelési-, értékelési- és leltározási szabályzatokat.

Kényelmi megoldások egész sorát biztosítja:

Figyelembe veszi mindazokat az előírásokat, amelyek a kötelező adattartalmat meghatározzák.

Beépített linkek segítik a gyors eligazodást.

Előre elkészített válaszok támogatják a döntési folyamatot ott, ahol a törvény választási lehetőséget biztosít, vagy kér.

Esztétikusan megszerkesztett felület biztosítja a színvonalas megjelenítést.

A megrendelőlaphoz >>>

PayPal fizetés

a PayPal fizetési lehetőség is rendelkezésedre áll (itt bankkártyával is fizethetsz, ha nincs PayPal fiókod, akkor használd majd a "Check Out as a Guest" linket a megnyíló ablakban!):

Banki átutaláshoz, vagy csekkes fizetéshez (rózsaszínű postai utalvány) az Árlista elején a szükséges adatok a rendelkezésedre állnak.

A megrendelőlaphoz >>>

Tudástár

A Számviteli politika elkészítését a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (3) és (4) bekezdése írja elő.

A számviteli politika elkészítéséért és módosításáért a vállalkozás képviseletére jogosult személy a felelős.

A Számviteli törvény 2019. 12.31 -én hatályos állapota: njt.hu >>>

14. § (1) A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a 15–16. §-ban meghatározott alapelveket kell érvényesíteni.

(2) Az alapelvektől csak e törvényben szabályozott módon lehet eltérni.

(3) A törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő – a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó – számviteli politikát.

(4) A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell – többek között – azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.

(5) A számviteli politika keretében el kell készíteni:

a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát;

b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát;

c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot;

d) a pénzkezelési szabályzatot.

(6) Az (5) bekezdés c) pontjában előírt kötelezettség alól mentesül az egyszerűsített beszámolót készítő gazdálkodó, az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó, továbbá a (7) bekezdésben meghatározott értékhatárt el nem érő gazdálkodó.

A 2017. évi CL. törvény azadózás rendjéről alapján:

220. § [Általános bírságszabály]

(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

(3) A késedelem esetén nincs helye mulasztási bírság megállapításának, ha az adózó a kötelezettség teljesítése mellett késedelmét annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

227/A. § [A számviteli törvény alapján összeállítandó szabályzatban foglaltaktól eltérő eljárás és a közzétett beszámolóban a lényegesnek minősülő információ nem vagy téves szerepeltetése]

(1) Az adózó az általános bírságszabály szerint szankcionálható, ha a Számv. tv. alapján összeállítandó szabályzataiban foglaltaktól eltérően jár el, továbbá, ha a közzétett beszámolója a beszámoló szempontjából lényegesnek minősülő információkat nem tartalmaz vagy tévesen mutat be.

(2) E § alkalmazásában lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása – az észszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit.

Forrás: njt.hu >>>

A megrendelőlaphoz >>>

Vissza az elejére >>>

Görgesd a terméklistát!
oldal térkép